Home

      STICHTING BIJZONDER KIND

SBK-startpagina

Over SBK

Het willen helpen van mensen in nood is voor veel organisaties ingebakken in het DNA. Gehandicapte kinderen vormen in elke samenleving een kwetsbare groep. In veel ontwikkelde landen is de zorg voor hen gelukkig uitstekend georganiseerd.

In ontwikkelingslanden ligt dat helaas heel anders. Er zijn weinig of geen voorzieningen. Vaak schamen ouders zich voor hun gehandicapte kind en wordt het voor de buitenwereld verstopt met als gevolg dat er geen opvang, behandeling of therapie voor deze kinderen mogelijk is.

Stichting Bijzonder Kind zet zich samen met lokale partners in om het lot van deze kwetsbare groep kinderen te verbeteren.

 

logo